մարմնապէս


մարմնապէս
մարմնապէս

Dasnabedian 1995: 455

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 15,13
charnellement

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ՄԱՐՄՆԱՊԷՍ — ( ) NBH 2 0228 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 12c σωματικῶς, σαρκικῶς corporaliter, carnaliter. Տ. ՄԱՐՄՆԱԲԱՐ ըստ ամենայն առման. *Ի նմա բնակէ ամենայն լրումն աստուածութեանն մարմնապէս. Կող. ՟Բ. 9: *Ծնաւ մարմնապէս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱԼՈՒՄՆ — (լման, անց.) NBH 1 1034 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 9c, 10c, 13c գ. κατάσχεσις occupatio, retentio. Ունողութիւն. ընբռնումն. կալանք. կալողութիւն. *Զանկիրթն վարժից՝ կալամբ կապանաց եւայլն. Նար. խչ.: *Առանց հողոյ ոչ լինի թանձրութիւն, եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԸՄԲՌՆԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0147 Chronological Sequence: Unknown date, 8c Տ. ԱՆԸՄԲՌՆԱՊԷՍ. *Հուր ընտանեբար յանկարծօրէն երեւեալ, եւ դարձեալ անըմբռնաբար ʼի բաց փախուցեալ: Յառաջնոցն մինչեւ յետինս երկրի ըմբռնելոց ամենեցուն անըմբռնաբար, այս ինքն ոչ մարմնապէս ունելով,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՄԱՐՄԻՆ — (մնոյ, ոց.) NBH 1 0201 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 11c, 12c ա. ἁσώματος, ἅσωμος incorporeus, ἅσαρκος carnis expers Որ չունի զմարմին, զմիս, եւ զնիւթ. հոգեղէն. աննիւթ. իմանալի. ... *Անմարմնոյ աստուծոյ. Շ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՇԽԱՐՀԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0263 Chronological Sequence: 5c, 11c մ. Աշխարհօրէն. մարմնապէս. հանդիսապէս ըստ աշխարհի. յն, πανηγυρικῶς ut in publicis festis *Տօնեսցուք մի՛ աշխարհապէս, այլ աստուածաբար. Ածաբ. ծն.: Սիսիան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԼՆՈՒՄ — (լցի. կր. լցայ, լցեալ.) NBH 1 0306 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ὐποπλήρω, ὐποπλήθω, ἑπιπίμπλημι impleo, suppleo, expleo Տիրապէս լնուլ. լցուցանել ամենայնիւ. զեղուլ. պատարուն գործել. պարարել. յագեցուցանել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0332 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c գ. θεότης, τὸ θείον divinitas Էութիւնն Աստուծոյ. աստուածային բնութիւն. ... *Ի նմա բնակէ ամենայն լրումն աստուածութեան մարմնապէս. Կող. ՟Բ 9: *Ոչ ընկալաւ փոփոխումն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԱՐՉԱԳՈՐԾԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0340 Chronological Sequence: Unknown date, 8c Տ. ԱՐԱՐՉԱԲԱՐ. *ՅԱստուծոյ զնոսա արարչագործապէս գոյանալ ասէ: Աստուած՝ ամենայնի է տեղի, ոչ մարմնապէս, այլ արարչագործապէս. Մաքս. ի դիոն.: *Կատարեա՛լ ամենայն, եւ բարի եւ իմաստասիրաբար եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱԲԻԾ — ( ) NBH 1 402 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 13c ա. Ունօղ բիծ բազում հոգեպէս՝ որպէս Բազմամեղ. եւ մարմնապէս՝ որպէս խայտաբղէտ, նկարէն. ... *Ա՛նձն իմ մեղաւոր՝ բազմաբիծ: Դարձո՛ զբազմաբիծս յանբծութիւն: Նար. ՟Ը. ՟Կ՟Գ: *Ազատեա՛ ʼի խղճէ մտաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՑԱԾԱՆՈՒՑԱՆԵՄ — (ուցի.) NBH 1 471 Chronological Sequence: 10c ն. Յայտնի ծանուցանել, արտայայտել. Զբանն Աստուած անձնաւոր ... մարմնապէս բացածանուցեր. Նար. կուս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՆԱԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 496 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c չ. ԲՆԱԿԵՄ ԲՆԱԿԻՄ. οἱκέω, κατοικέω, ἑνοικέω habito, inhabito, σκηνόω, κατασκηνόω commoveor tamquam in tabernaculo, καταλύω diversor եւն. որ եւ ԲՆԱԿԱՆԱԼ. Բնակ լինել, նստել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.